Om Det Virtuelle Musikbibliotek

Tirsdag 28. juli 2015 kl. 08:17

Det Virtuelle Musikbibliotek præsenterer en række ressourcer til brug for udøvende musikere, sangere, studerende, forskere og alle andre interesserede.

På sitet finder du flere forskellige ting: 

  • En række danske musiktidsskrifter online - det gælder især hele rækken af Dansk Musik Tidsskrift (dmt) (1925-2008), Nordic Sounds (1982-2006) og MM (1970-89), hvor du kan søge fritekst i hele indholdet, derudover Jazz Special i en række årgange og flere ældre tidsskrifter fra bl.a. de forskellige musikinstitutter ved universiteterne samt adskillige danske musiktidsskrifter fra 1800-tallet
  • Specialedatabasen, der registrerer specialer skrevet ved især de tre universitetsinstitutter i Aalborg, Aarhus og København op til ca. 2010. Her kan man søge på emne, forfatter, årstal etc. Læs mere om danske musikspecialer her.
  • Udvalgte emner præsenterer forskellige sider af dansk musikhistorie – fra musik ved Christian IVs hof i begyndelsen af 1600-tallet over danske operaer i 1900-tallet til komponisten Knudåge Riisager og dansk guldalderjazz.

Vi gør opmærksom på, at hovedparten af indholdet på Det Virtuelle Musikbibliotek er skabt i perioden 1999-2007 og derfor ikke på alle måder fremstår helt opdateret. Blandt ressourcerne er også et nyhedsarkiv, som man ved søgning kan få resultater fra, men som i øvrigt kun fremstår som et arkiv.

Ny database om musikere i Østersøområdet før 1850

Tirsdag 29. januar 2013 kl. 09:15

Fabian Dahlström har afsluttet et arbejde, som begyndte for mere end 20 år siden som et led i projektet ”Østersøområdet som musiklandskab”: En database med 32.000 poster på stadsmusikanter, organister og kantorer og i Østersøområdet i perioden fra senmiddelalderen til ca. 1850.

Musikanterne har virket i mere end 200 byer i landene omkring Østersøen. Foruden Fabians eget store arbejde med at tilvejebringe og sortere data, har blandt andet Heinrich Schwab, Arne Stakkeland, Ole Kongsted, Greger Andersson, Mirko Soll og Jens Henrik Koudal ladet resultater fra Det Kongelige Biblioteks arkivstudier indgå i databasen.

Data er tilgængelige på Finlands Nationalbiblioteks portal Doria.

 

Bog om kulturradikalismens musik

Mandag 28. januar 2013 kl. 12:27

Museum Tusculanums Forlag udgiver Michael Fjeldsøes bog “Kulturradikalismens musik”. Fjeldsøe er lektor, ph.d., ved Afdeling for Musikvidenskab, Københavns Universitet. Kulturradikal musik kan forstås som moderne musik, der har en konkret anvendelse for øje og dertil er indeholdt et frigørende perspektiv. Denne bog er på en gang et stykke musikhistorieskrivning og en bredere kulturhistorie.

Bogen kan forudbestilles her

Artikel om klassisk musik til dyr

Onsdag 23. januar 2013 kl. 09:43

Janus Bagge fra Slettemosegård fortæller Afdelingen for Musikvidenskab på Syddansk Universitet at dyr ikke alene kan forstå klassisk musik, men faktisk nyder den. Vivaldi's symfonier bliver nu brugt på hundepension til at afslappe hunde. Dette vækker opsigt hos dyrpsykologer, som mener at klassisk musik har bred anvendelse indenfor dyrenes verden.

Læs mere her

Forskere og studerende får adgang til radiokulturarven

Fredag 18. januar 2013 kl. 13:04

Alle landets forskere og studerende har nu adgang til foreløbig 775.897 digitaliserede radioudsendelser fra DR. Det giver nye muligheder i undervisningen og forskningen, hvor de digitale arkiver kan skabe ny viden om blandt andet dansk sprog, musik og historie.

Læs mere her

 

Karl-Birger Blomdahl og Ingvar Lidholm

Tirsdag 15. januar 2013 kl. 15:05

Tirsdag den 22. januar kl. 13.00 forsvarer Cécile Bardoux-Lovén afhandlingen “Karl-Birger Blomdahl et Ingvar Lidholm: Enjeux mélodiques, tonals et organiques des années 1940″ ved Stockholm Universitet

Forsvaret finder sted i Humanistvillans auditorium og foregår på fransk.

Læs mere her …

Dansk bog om ny musikteori

Fredag 11. januar 2013 kl. 10:23

Komponisten Bent Lorentzen færdiggjorde bogen ”Bidrag til en ny musikteori” i 1968, men den blev imidlertid aldrig udgivet. Lorentzen tilhører den første generation af danske komponister, som udforskede mulighederne i den elektroakustiske musik, idet musikpsykologien stort ingen rolle spillede i tressernes Danmark.

Udgivelsen af manuskriptet med 45 års forsinkelse dokumenterer Lorentzens ’kroniske nysgerrighed’ over for lydens fantastiske univers og hans utrættelige arbejde med at udforske den – også teoretisk og psykologisk.

Bogens efterskrift er skrevet af Lars Ole Bonde.

 

MIPOs andet online nummer er udkommet

Onsdag 9. januar 2013 kl. 13:04

Musikterapi i psykiatrien online vol. 7(2) er udkommet, og redaktionen har nu styrket den skandinaviske profil med norske og svenske kolleger fra musikterapiforskningsmiljøet. Det gratis online tidsskrift er frit tilgængeligt på Aalborg Universitetsbiblioteks tidsskriftserver her.

 

 

Foredrag/koncert med sydkoreansk fløjtespiller

Mandag 7. januar 2013 kl. 10:43

Dansk Selskab for Traditionel Musik og Dans inviterer til kombineret foredrag/koncert med Hyelim Kim fra Sydkorea mandag den 18. februar 2013 kl. 19:30 i Dansk Folkemindesamling, København K. Hyelim Kim har forsket bl.a. i sit eget spil på den koreanske bambusfløjte taegŭm som Ph.d.-studerende på School of Oriental and African Studies, University of London.

Læs mere her

Artikler og oplæg om musikcensur efterlyses til konference

Torsdag 3. januar 2013 kl. 14:58

 

Københavns Universitet afholder 6.-8. juni 2013 konferencen ”Researching Music Censorship” med internationale gæstetalere, paneldiskussioner o.a. I den forbindelse inviteres interesserede til at indsende artikler til brug under konferencen samt til efterfølgende publikation. Der ønskes både artikler samt mere alternative oplæg sådan film, musikoptrædener og vidnesbyrd. Deadline for indlevering af oplæg er 6. februar 2013.

Læs mere om de udspecificerede temaer og om konferencen her

Disputation: Interaktiv musikkomponistation

Onsdag 24. oktober 2012 kl. 12:47

Den 26/10 kl. 13.00 forsvarer Anders-Petter Andersson sin disputat om Interaktiv musikkomponistation ved Göteborg Universitet.

Nærmere detaljer findes her