Nyheder: ‘symposium’

Call for papers til International Marcus Meibom Symposium

Tirsdag 16. juni 2009 kl. 11:21

Den 12.-13. januar 2010 afholdes der på Det Kongelige Bibliotek i Stockholm et internationalt symposium om den danske filolog, historiker, bibliotekar, matematiker og musikteoretiker Marcus Meibom (1630-c. 1710). Symposiet vil først og fremmest komme til at bestå af paneldiskussioner, men derudover inviteres der til oplæg af 10-15 minutters varighed. Fristen for inlevering af abstracts er 1. november 2009.

Læs mere

Vagn Holmboe og dansk musik i det 20. århundrede. Symposium i samarbejde med Holmboe i Horsens

Tirsdag 13. januar 2009 kl. 10:09

Dansk Selskab for Musikforskning indbyder hermed til indsendelse af forslag til indlæg ved symposiet Vagn Holmboe og dansk musik i det 20. århundrede, som afholdes lørdag d. 14. marts 2009 i forbindelse med festivalen Holmboe i Horsens på Horsens Teater. I 2009 ville Vagn Holmboe være fyldt 100 år, og det er derfor naturligt at sætte denne komponist i centrum ved årets møde. Samarbejdet med Holmboe i Horsens-festivalen giver endvidere mulighed for et frugtbart samspil mellem musikvidenskaben og det udøvende musikliv.
Symposiet er tænkt i to parallelle spor. I det ene centrerer oplæggene sig om dansk musik i det 20. århundrede i bredeste forstand, men gerne med udblik til Vagn Holmboes musik, pædagogiske virke, interesse for folkemusik etc.
Det andet spor indeholder en række free papers, der giver et indtryk af aktuelle emner inden for dansk musikforskning og dens samspil med andre discipliner. Her kan man præsentere de projekter, som optager oplægsholderne for øjeblikket.
Forslag til oplæg, dvs. en titel og et abstract på 1-2.000 anslag, indsendes senest 19. januar 2009 til Anne Ørbæk Jensen på aoj@.kb.dk. Efter den endelig programtilrettelæggelse vil alle deltagere hurtigst muligt få en tilbagemelding.
Deltagelse i symposiet – også for oplægsholdere – beløber sig til ca. 350 kr. (150,- for studerende), hvilket inkluderer programbog, frokost og kaffe. Der vil også være mulighed for at deltage i en afslutningsmiddag for egen regning. Endelig kan man besøge festivalens øvrige arrangementer: koncerter, udstillinger etc. ligeledes for egen regning. Rejseudgifter afholdes af deltagerne selv. Indbydelse til at deltage i symposiet vil blive udsendt inden for den nærmeste tid.

Symposium om Sangens År

Onsdag 5. november 2008 kl. 09:35

I anledning af Sangens År afholder Syddansk Universitet et symposium den 22. November kl. 10-16, hvor forskellige forskere præsenterer aspekter omkring sangens betydning i Danmark. Forfattere som H.C. Andersen, Jeppe Aakjær og I.P. Jacobsen og deres forhold til sang som genre vil blive berørt, og også sangens plads i forholdet mellem dansk og tysk kultur i historiens løb vil blive belyst. Symposiet arrangeres af Institut for kultur, litteratur og medier i samarbejde med Syddansk Universitetsbibliotek

Læs mere

Danske Musikvidenskaber 2008 – et symposium

Tirsdag 11. marts 2008 kl. 09:29

Symposiet arrangeres af Dansk Selskab for Musikforskning i samarbejde med en række andre institutioner. Formålet med symposiet er at give et overordnet indtryk af bredden i dansk musikorienteret forskning.
Abstracts af de enkelte indlæg vil efter påske kunne findes på hjemmesiden: www.musikforskning.dk
Symposiet afholdes på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Afdelingen for Musikvidenskab, Klerkegade 2, 1308 København K lørdag den 26. april 2008 kl. 11.15 til ca. 19.
Alle interesserede er velkomne, og tilmelding skal ske senest 11. april til Kirsten Flensborg Petersen på kfp@kb.dk.
Deltagergebyr på 300 kr bedes indbetalt sammen med tilmelding på girokonto 702 1550. Ved betaling i netbank anvendes reg.nr. 9570.

Deadline for bidrag til ISPME’s kommende symposium

Torsdag 3. januar 2008 kl. 14:29

Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning gør opmærksom på, at bidrag til ISPME’s symposium (International Society for the Philosophy of Music Education) har sidste frist den 15. august 2008. Selve symposiet finder sted i Helsinki den 10.-14. juni 2009.
Bidrag sendes elektronisk til http://www.ispme.org/, hvor også flere oplysninger om symposiet kan hentes.