Nyheder: ‘semantik’

Musical Semantics

Tirsdag 12. juni 2007 kl. 18:14

Ny bog af Ole Kühl i serien “European Semiotics”, nr. 7, 261 s. udkommet hos Peter Lang

Læs mere

Layers of Musical Meaning

Onsdag 30. august 2006 kl. 13:15

Ny bog af Finn Egeland Hansen, der er et radikalt forsøg på at forklare musikalsk betydning som et komplekst væv af spænding og afspænding. Forsøg på semantiske fortolkninger af musik afvises. 333 s. Museum Tusculanums forlag.

Læs mere