Nyheder: ‘ph.d’

Foredrag/koncert med sydkoreansk fløjtespiller

Mandag 7. januar 2013 kl. 10:43

Dansk Selskab for Traditionel Musik og Dans inviterer til kombineret foredrag/koncert med Hyelim Kim fra Sydkorea mandag den 18. februar 2013 kl. 19:30 i Dansk Folkemindesamling, København K. Hyelim Kim har forsket bl.a. i sit eget spil på den koreanske bambusfløjte taegŭm som Ph.d.-studerende på School of Oriental and African Studies, University of London.

Læs mere her

Gesamtkunstværket fra Bayreuth til Bauhaus

Tirsdag 31. juli 2012 kl. 15:18

Fra Bayreuth til Bauhaus

Lektor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier på Syddansk Universitet Anders V. Munchs doktorafhandling om Gesamtkunstværket i perioden fra 1850 til 1930 er udkommet i bogform fra Aarhus Universitetsforlag.

I bogen følges Wagners idé om det integrerede Gesamtkunstværk ind i det 20. århundrede, hvor Wagners tanker om fremtidens kunstværk spejles i “værkformer og kunstnerisk praksis, der spænder fra scenekunst og poesi til kunstnerkolonier og havebyer, fabrikker og corporate identity.”

En nærmere omtale af bogen findes her.

Nordisk Netværk for Musikpædagogisk Forskning afholder Ph.D. kursus i didaktik 1. – 4. December 2009

Mandag 28. september 2009 kl. 13:49

Didaktik. Positioner, teorier, begreber og funktioner i almendidaktisk og fagdidaktisk perspektiv.
Kursets formål er, at den ph.d. studerende tilegner sig indsigt i central almendidaktisk og fagdidaktisk teori og et operationelt didaktisk/fagdidaktisk refleksionspotentiale og at kvalificere ph.d. projekter, hvis problemstillinger og teoretiske grundlag er af didaktisk/fagdidaktisk art, eller omfatter sådanne perspektiver.
Udbyder:
Ph.d.-skolen ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, Institut for Didaktik.
Tilmeldingsfrist:
5. oktober 2009. Ved tilmelding anføres deltagelse med eller uden projekt. Frist for indlevering af projektbeskrivelse: 20. oktober.
Kurset er desværre er blevet annonceret meget sent i forhold til tilmeldingsfristen, som derfor eventuelt kan forlænges.

Læs mere

Offentligt forsvar for Ph.D.-afhandling

Fredag 12. april 2002 kl. 00:00

Cand.mag. Jens Hesselager forsvarer sin ph.d.-afhandling:

Tid: Fredag den 19. april 2002 kl. 13.00. – Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis. Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K., Auditorium 112. Bedømmelsesudvalget: Lektor Peter Woetmann Christoffersen (formand), Københavns Universitet. Professor Hans Gefors, Lunds Universitet Docent Sten Dahl

stedt, Södertörns högskola. Leder af forsvarshandlingen: Lektor Morten Michelsen, Københavns Universitet Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån
i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Bibliotek, læsesal Øst, Slotsholmen samt på Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K., Auditorium 112.

zp8497586rq