Nyheder: ‘opera’

Nye bøger om Wagner’s operaer

Søndag 2. september 2007 kl. 13:01

Oversætteren og forfatteren Henrik Nebelong fortsætter sin serie om Richard Wagners operaer med udgivelse af de oversatte og kommenterede tekster. Denne gang gælder det ‘Den Flyvende Hollænder’, ‘Tristan og Isolde’ samt ‘Lohengrin’

Læs mere

Nyhedsbrev musik og teater

Mandag 19. februar 2007 kl. 11:04

Nyhedsbrevet fra Det Kongelige Bibliotek indeholder information om en ny udstilling “Over Grænsen” om tysk-danske musikalske forbindelser 1760-1914, et nyt Niels W. Gade-manuskript og nye søgemuligheder for nodemanuskripter af Rued Langgaard og Gunnar Berg.

Læs mere

Mozart and The Magic Flute: Music Drama, History, and Religion

Lørdag 25. november 2006 kl. 14:20

Seminar med gæsteforelæsning af Prof. Jan Assmann, Heidelberg, Tyskland: “The Magical Flute – Cultural memory” og indlæg af Centerleder Nils Holger Petersen: “Mozart on Salvation: Papageno, Pamina, and Tamino”. 29. november 2006 kl. 16.15-18.00 i Auditorium 7, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46 i København.

Læs mere

Kreativt ‘Ring’-seminar

Mandag 17. april 2006 kl. 13:16

Tværfagligt seminar der skal opføre en scene fra Richard Wagners ”Der Ring des Nibelungen” med et forskningsmæssigt afsæt. Arrangør: Forskellige institutter og netværk ved Københavns Universitet. Seminaret finder sted d. 29. april 2006 fra 9-17 på Det Kongelige Teater. Tilmelding skal ske til nila.parly@mail.dk.

Ph.D. forsvar “Absolut sang; klang, køn og kvinderoller”

Fredag 25. november 2005 kl. 15:49

Nila Parly forsvarer sin Ph.D. afhandling fredag d. 20. januar kl. 13-16 på Københavns Universitet, Amager, Det humanistiske Fakultet – lokale 22.0.11. Afhandlingen udkommer som bog i begyndelsen af januar.

Nyhedsbrev Musik og Teater

Torsdag 25. august 2005 kl. 13:17

Her kan man bl.a. læse om udgivelsen af partituret til J.P.E. Hartmann og H.C. Andersens opera “Liden Kirsten”, andet bind af Carl Nielsen Studies, Bournonville-symposiet, nyerhvervede nodemanuskripter af bl.a. Vagn Holmboe og Herman D. Koppel samt fokus på Johan Borups sangbog

Læs mere

Ringen på scenen. Symposium.

Tirsdag 5. oktober 2004 kl. 00:00

Richard Wagners “Nibelungens Ring” i foredrag fra internationale og danske foredragsholdere, såvel forskere som udøvere. Københavns Universitet, 27.-28. november 2004

Kundrys afspejlinger – ny bog

Lørdag 10. april 2004 kl. 00:00

Bogudgivelse af Nila Parly med analyser af tre kvindeskikkelser fra operaens verden: Richard Wagners Kundry fra “Parsifal”, Richard Strauss’ “Salome” og Alban Bergs “Lulu”.

Læs mere

Det Moderne Gennembrud – musik

Onsdag 11. september 2002 kl. 00:00

I forbindelse med Golden Days festivalen, der i 2002 fokuserer på Det Moderne Gennembrud (1870-1890) har Det Kongelige Bibliotek lavet en web-udstilling med titlen Georg Brandes’ Skrivebord. Den indeholder bl.a. præsentationer af musikalske emner som C.F.E. Horneman, Thomas Laub, Heises “Drot og Marsk”, Hilda Sehested, Provisorietidens revyer og musikkritik samt musiktidsskrifter.

Læs mere