Nyheder: ‘Nielsen, Carl’

Bikuben-Fonden giver en million til Carl Nielsen-udgivelser

Mandag 24. september 2007 kl. 13:50

Fonden muliggør således trykning af tre bind med Carl Nielsens skuespilmusik, som er en velrepræsenteret genre inden for komponistens produktion. Det indeholder bl.a. de kendte værker “Tågen letter”, “Som en rejselysten flåde” og “Vi sletternes sønner”. De tre bind forventes at udkomme i 2007.

Læs mere

Nyt bind i Carl Nielsen brevudgaven

Lørdag 1. september 2007 kl. 13:32

Bind 3 i brevudgaven, der omfatter perioden 1906-1910, udgivet af John Fellow er nu udkommet med i alt 589 sider. Registre til udgaven kan stadig ses på forlaget hjemmeside.

Læs mere

Carl Nielsen diskografi online

Torsdag 1. februar 2007 kl. 12:59

DVM publicerer eksklusivt på Internet en meget omfattende Carl Nielsen diskografi på baggrund af Claus Fabricius-Bjerres kildemateriale. Diskografien suppleres i løbet af de kommende år med en udtømmende værkfortegnelse.

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bind 2 udkommet

Fredag 8. december 2006 kl. 10:52

Bind 2, der omfatter årene 1898-1905 er nu udkommet med John Fellow som redaktør. Bogen er rigt illustreret og omfatter 598 sider. Forlag: Multivers.

Læs mere

Nyt bind i Carl Nielsen udgaven

Torsdag 26. oktober 2006 kl. 10:58

Bind II/12 i Carl Nielsen Udgaven, der indeholder komponistens klaver- og orgelmusik er udkommet. Bindet er redigeret af David Fanning og Niels Bo Foltmann.

Læs mere

Musikvidenskabelige Kompositioner

Tirsdag 10. oktober 2006 kl. 12:27

Festskrift til Niels Krabbe, udkommet den 3.10. med 46 artikler koncentreret om emnerne musikhistorie, Carl Nielsen, Kurt Weill og musikvidenskab. Bogen kan købes hos Museum Tusculanums forlag eller ved henvendelse til Det Kongelige Bibliotek

10 klassikere

Fredag 31. marts 2006 kl. 12:39

Nyudgivet websted, udarbejdet af Vetjysk Musikkonservatorium, med 10 værker fra den klassiske musikgenre, der præsenteres med analyser, baggrundsstof, noder og musikeksempler.

Læs mere

Nordic Music Editions

Torsdag 30. marts 2006 kl. 09:02

Proceedings fra “Nordic Music Editions. Symposium 1-2 September 2005″ er udkommet. Symposiet var arrangeret af Carl Nielsen Udgaven og Niels W. Gade Udgaven på Det Kongelige Bibliotek. Bogen indeholder rapporter fra forskellige nordiske nodeudgaver samt generelle artikler af bl.a. James Grier og David Fanning og tre case studies. Bogen kan gratis rekvireres ved at sende en mail til nk@kb.dk

Nyhedsbrev Musik og Teater

Torsdag 25. august 2005 kl. 13:17

Her kan man bl.a. læse om udgivelsen af partituret til J.P.E. Hartmann og H.C. Andersens opera “Liden Kirsten”, andet bind af Carl Nielsen Studies, Bournonville-symposiet, nyerhvervede nodemanuskripter af bl.a. Vagn Holmboe og Herman D. Koppel samt fokus på Johan Borups sangbog

Læs mere

Første bind af Carl Nielsen Studies udkommet

Tirsdag 9. december 2003 kl. 00:00

I tilknytning til Carl Nielsen udgaven lanceres nu første bind af det internationale, engelsk-sprogede tidsskrift “Carl Nielsen Studies”, med Niels Krabbe som hovedredaktør. Bindet indeholder bl.a. artikler om æstetik, 1. og 5. symfoni, Klarinetkoncerten, Tivoli og Maskarade, skrevet af førende Carl Nielsen forskere samt anmeldelser, bibliografi og orientering om projekter.

Læs mere