Nyheder: ‘musikvidenskab’

Bog om kulturradikalismens musik

Mandag 28. januar 2013 kl. 12:27

Museum Tusculanums Forlag udgiver Michael Fjeldsøes bog “Kulturradikalismens musik”. Fjeldsøe er lektor, ph.d., ved Afdeling for Musikvidenskab, Københavns Universitet. Kulturradikal musik kan forstås som moderne musik, der har en konkret anvendelse for øje og dertil er indeholdt et frigørende perspektiv. Denne bog er på en gang et stykke musikhistorieskrivning og en bredere kulturhistorie.

Bogen kan forudbestilles her

16. nordiske musikforskerkongres – call-for-papers

Tirsdag 11. oktober 2011 kl. 13:42

Kongressen vil finde sted 7.-10. August 2012 på Stockholms Universitet.

Indlæg inden for følgende emner er især velkomne:

musicology with an aesthetic, cultural, ethnological, historical, or structural profile, studies of music in related fields of the humanities or social sciences

artistic research in music

music pedagogy

research in the natural sciences with an obvious relevance for  musicological field

Deadline er 9. januar 2012. Læs mere

Nyt nummer af Journal of Music and Meaning

Torsdag 1. september 2011 kl. 20:05

Her i sommer er nr. 10 kommet på banen efter det nye koncept: artiklerne udgives efterhånden som de kommer, indtil websitet for det samlede nummer bliver publiceret. Nummeret indeholder to artikler: Dennis Kurzon: “Hush… The Lights are Dimmed: A Case of Situational Silence” og Karen Fournier: “Theorizing Conceptual Change in Music Scholarship”.

Se nummeret.

Danish Musicology Online

Onsdag 5. januar 2011 kl. 11:46

Nyt videnskabeligt peer-reviewed online-tidsskrift fra forskellige danske musikforskningsmiljøer.

Læs mere

Online adgang til Danish Yearbook of Musicology

Mandag 10. august 2009 kl. 15:55

Det er nu muligt at få online adgang til de senest 15 årgange af Dansk Årbog for Musikforskning / Danish Yearbook of Musicology, som udgives af Dansk Selskab for Musikforsning på Aarhus Universitetsforlag. Et stort antal musikvidenskabelige artikler, anmeldelser, rapporter samt den årlige bibliografi er således blevet gratis tilgængelig for alle.

Læs mere

Interaktioner:Om kunstarternes produktive mellemværender

Mandag 25. maj 2009 kl. 13:03

Bogen, der er et resultat af et samarbejde mellem 12 kunstforskere fra Inst. for Sprog og Kultur på Aalborg Universitet, beskæftiger sig med sammensmeltninger og sammenstød mellem genrer, kunstarter og medier. Klassiske og veldefinerede relationer mellem billedkunst, litteratur og musik diskuteres, men også moderne medier såsom tegneserier, film, tv og internet, hvor genrer og kunstarter interagerer i yderst komplekse relationer, indddrages.

Læs mere

Danish Yearbook of Musicology 36 udkommet

Onsdag 13. maj 2009 kl. 11:01

Årbogen indeholder bl.a. artikler af Peter Vuust, Annemette Kirkegaard, Inger Damsholt og Henrik Smith-Sivertsen om forskning på danske musikkonservatorier, taarab-musik i Zanzibar, den danske Lanciers og Dansktop-musik. Fyldig sektion med rapporter, anmeldelser og den årlige bibliografi.

Læs mere

Nyt nummer af Musik & Forskning

Fredag 27. juni 2008 kl. 20:12

“Musik og Forskning”, vol. 31 er udkommet online med artikler om 1700-tallets italienske operasinfonia, Verdis “Maskeballet”, Louis Spohrs violinkoncert, russisk diskomusik og Schumanns sange.

Læs mere

Tidsskrift.dk

Mandag 2. juni 2008 kl. 15:37

Portalen www.tidsskrift.dk er nu åben med en række danske videnskabelige tidsskrifter i fuldtekst. Selv om der ikke er tale om egentlige musiktidsskrifter, så kan man alligevel hente en del artikler om musik.

Læs mere

Danish Yearbook of Musicology 35 udkommet

Fredag 23. maj 2008 kl. 12:59

Årbogen indeholder artikler af bl.a. Andrea og Philip Bohlman, René Michaelsen og Steen Kaargaard Nielsen om Hanns Eisler, H.C. Andersen og Robert Schumann samt Max Steiner’s filmmusik. Fyldig sektion med rapporter, anmeldelser og den årlige bibliografi.

Læs mere