Nyheder: ‘musikundervisning’

The Inner Musical Impulse: Awakening the Teacher Within/Den indre musikalske impuls – at vække glæden og intuitionen i fællesskabet omkring musikudøvelsen i musik i gymnasiet

Fredag 23. oktober 2009 kl. 10:30

Fredag den 20. november 2009, kl. 10-16, SDU, Odense. Kursusudbyder IFPR i samarbejde med GL-E Formål • At sætte nyt liv i og intensivere elevernes/de studerendes respons til al slags musikalsk information og færdighedsudvikling. • At vække kroppens naturlige glæde og forstandige intuition omkring musik. • At forholde sig til den utilpashed, som mange elever oplever i musikundervisningen p.g.a. en alt for gennemtrængende perfektionisme eller frygt for kritik • At bane vejen for dybere indlæring hos eleverne i musikndervisningen. Indhold • Fællesskab og kommunikation gennem musik. • Opdagelse og undersøgelse af den naturlige musikalske impuls i undervisningen gennem leg og aktiviteter i smågrupper – ekspression, improvisation, aktiv lytten, integration af kunst og musik m.m. • Farer, der lurer bagved elevernes perfektionisme. • At stole på sig selv – hvad betyder det for problemløsning. Arbejdsform • Forelæsning, demonstration. • Aktive workshops med mindre grupper. • Rundbordsdiskussioner. Målgruppe • Musiklærere på alle gymnasiale niveauer • Ledere af vokal- og instrumentalensembler Underviser Professor i musik William Westney, Texas Tech University, H.C. Andersen Akademi gæsteprofessor på IFPR, SDU. http://www.depts.ttu.edu/music/SOM/WilliamWestney.asp; http://www.williamwestney.com; http://www.soundmusicresearch.org/HCA_Prof.html Pris 1.860 kr. Tilmelding på http://www.gl.org/GL-Sites/WWW/Forside/GL_E/gle_tilmelding, senest mandag den 2. november 2009.

Læs mere

Internationalt kursus i eksperimentel forskning i musik. From Music to Experiment: 20.-22.august ved Det jyske Musikkonservatorium

Onsdag 19. august 2009 kl. 11:04

Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium er i næste uge værter for et forskningskursus ledet af den internationalt anerkendte amerikanske musikolog, David Huron. Ud over de ca. 30 deltagere fra konservatorierne herhjemme, er der deltagere fra England, Tyskland, Polen og Holland, samt fra andre danske uddannelsesinstitutioner.

Deltagerne vil stifte aktivt bekendtskab med forskellige eksperimentelle metoder hvormed musikforskning udføres i dag. Denne forskning er medvirkende til den stadige forbedring af eksempelvis undervisnings- og øvningspraksis, ligesom musikforskning yder et vigtigt bidrag til forskellige grene af videnskaben fra psykologi til antropologi, sociologi, medicin, biologi, neurovidenskab m.m.

Læs mere

Ny PUFF-udgivelse

Onsdag 5. august 2009 kl. 15:39

I den elektroniske artikelserie PUFF (Pædagogisk Udvikling Forskning og Formidling i musiklivet) fra Vestjysk Musikkonservatorium er netop udkommet ‘Teaching improvisation in classical music’ af Carl Humphries. Ligesom de øvrige artikler i PUFF kan artiklen downloades eller bestilles i trykt version – begge dele gratis.

Læs mere

Hvorfor musik?

Fredag 11. juli 2008 kl. 09:58

Begrundelser for musikundervisning
Konference i Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning (DNMpF)
Konferencen blev afholdt den 23. og 24. marts 2007
LO-skolen, Helsingør
Rapporten kan downloades fra foreningens hjemmside.

Læs mere

Temadag om musikformidling

Tirsdag 6. november 2007 kl. 12:28

Fredag d. 23. november 2007 på Vestjysk Musikkonservatorium. TIlmelding senest 12. november. Indlæg bl.a. om musikformidling som kunstform, det nye barndomsbegreb og “ToneSpace” – et elektronisk musikprojekt

Læs mere

Sang i landsbyskolen i 1800-tallet

Mandag 28. august 2006 kl. 15:36

Ny bog af Lissa Nicolajsen med særligt fokus på Kundby sogn og skoler i perioden 1814 til 1899.

Læs mere

Ph.D. forsvar

Fredag 24. marts 2006 kl. 15:08

Mandag den 3. april 2006, kl. 13.00-16.00 forsvarer Magne Espeland sin afhandling “Compositional Process as Discourse and Interaction.
A study of Small Group Music Composition Processes
in a School Context” på Danmarks Pædagogiske Universitet i København, lokale D174

Læs mere

„Hvordan kvalificerer vi praktiksamarbejdet mellem folkeskole og seminarium?“

Onsdag 15. februar 2006 kl. 15:47

Fælleskonference mellem Seminariernes Musiklærerforening og Folkeskolens Musiklærerforening, 17.-18. marts 2006, Askov Højskole. Mest for medlemmer af en af de to foreninger.

Læs mere

Didaktik med særligt henblik på musikpædagogik

Lørdag 12. november 2005 kl. 09:33

Kandidatuddannelsen i didaktik med særligt henblik på musikpædagogik er en ny grendeling på Kandidatuddannelsen i didaktik på Danmarks Pædagogiske Universitet. Uddannelsen er udviklet og gennemføres i samarbejde med Musikvidenskabeligt Institut på Københavns Universitet. Kandidatuddannelsen udbydes første gang til studiestart september 2006.
Informationsmøde 16. november kl. 17

Læs mere

Musikpædagogiske refleksioner. Festskrift til Frede V. Nielsen – 60 år

Mandag 19. august 2002 kl. 00:00

Bogen indeholder artikler om pædagogik, psykologi, terapi, undervisning, formidling, filosofi og musikhistoriske emner samt om nordisk samarbejde især inden for musikp