Nyheder: ‘musikpædagogik’

Musikfagets status og perspektiver

Tirsdag 16. september 2008 kl. 14:30

Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning afholder en heldagskonference, hvor formålet er at drøfte musikfagets aktuelle status og de perspektiver, der tegner sig for fremtiden.
Repræsentanter for folkeskole, gymnasium, musikskole, pædagog- og lærerseminarier, konservatorier og universiteter belyser musikfagets udvikling i undervisning og uddannelse gennem de seneste årtier.
Konferencen afholdes på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Århus Universitet, Institut for Didaktik / Musikpædagogik, Tuborgvej 164, 2400 København NV.
Nærmere oplysning om konferencen samt tilmelding udsendes ca. 1. oktober.

Kandidatuddannelsen i Musikpædagogik

Torsdag 14. august 2008 kl. 16:21

Ansøgningsfristen er forlænget til 1. september 2008.
Kandidatuddannelsen i musikpædagogik udbydes af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, i samarbejde med Musikvidenskab ved Københavns Universitet.

Uddannelsen er normeret til to år på fuld tid og skal være afsluttet inden for seks år. Uddannelsen består af 6 moduler à ¼ årsværk samt speciale på ½ årsværk.

Uddannelsen blev oprettet i 2006 og har p.t. ca. 60 studerende i alt.
Ansøgere der umiddelbart kan optages:
Bachelorer i musik fra et universitet samt professionsbachelorer med musik som linjefag og bachelorprojekt i musik.
Ansøgere der kan optages efter suppleringsuddannelse: Seminarieuddannede lærere med musik som linjefag samt konservatorieuddannede og evt. andre efter dispensation.

Ansøgningsfristen er udvidet til 1. september 2008, dvs. indtil studiestart.
Læs mere på www.dpu.dk/musik eller kontakt studiekoordinator Sven-Erik Holgersen, svho@dpu.dk tlf. 8888 9822 eller studiesekretær Marianne Grønholdt, marg@dpu.dk tlf. 8888 9821

Kandidatuddannelse i musikpædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet

Mandag 14. april 2008 kl. 10:56

Hermed indbydes til to informationsmøder om Kandidatuddannelse i musikpædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet.
Informationsmøde i Aarhus
15.04.08 Tid 17.30 – 20.00
og
Informationsmøde i København
Tirsdag den 22. april 2008 kl. 17
Læs mere på www.dpu.dk/musik

Læs mere

Tekstanalyse i forbindelse med musikpædagogisk forskning

Søndag 2. december 2007 kl. 18:09

Den 13. kongres i Nordisk Netværk for Musikpædagogisk Forskning afholdes den 23.-25,. januar 2008 på Norges Musikkhøgskole, Oslo.

Læs mere

Zoltan Kodaly 125 år

Lørdag 10. november 2007 kl. 11:40

Symposium 22.-24. november 2007 i samarbejde mellem Afdeling for Musikvidenskab på Københavns Universitet, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Kodaly-instituttet i Kezkemet, Det Danske Kulturinstitut og Den ungarske Ambassade. Foredrag, workshop og koncerter.

Læs mere

Temadag om musikformidling

Tirsdag 6. november 2007 kl. 12:28

Fredag d. 23. november 2007 på Vestjysk Musikkonservatorium. TIlmelding senest 12. november. Indlæg bl.a. om musikformidling som kunstform, det nye barndomsbegreb og “ToneSpace” – et elektronisk musikprojekt

Læs mere

PUFF

Mandag 29. oktober 2007 kl. 10:55

Vestjysk Musikkonservatorium har i 2007 indledt en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. 3 større indlæg er publiceret indtil nu.

Læs mere

Hvorfor musik? Begrundelser for musikundervisning

Lørdag 27. januar 2007 kl. 12:23

Konference arrangeret af Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning, fredag den 23. og lørdag den 24. marts 2007 Lo-skolen, Helsingør. Oplæg ved Even Ruud, Lars Ole Bonde, Frede V. Nielsen og Per Fibæk Laursen.

Læs mere

Fascination og lærerfaglighed

Fredag 1. september 2006 kl. 14:46

Ny bog af Kirsten Fink-Jensen, der beskriver forskning i børns brug af forskellige udtryk og udtryksformer i fri leg, i børnehaven, i skolen og musikskolen, deriblandt hvordan forskellige sanseoplevelser vækker børns nysgerrighed og fascination.

Læs mere

Forbindelser mellem kunst og videnskab på kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Torsdag 11. august 2005 kl. 12:45

Internat-konference arrangeret af
Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning (DNMpF), den 25. og 26. november 2005 på Schæffergården i Gentofte. Tilmeldingsfrist 15. september.

Læs mere