Nyheder: ‘musiklandskab’

Ny database om musikere i Østersøområdet før 1850

Tirsdag 29. januar 2013 kl. 09:15

Fabian Dahlström har afsluttet et arbejde, som begyndte for mere end 20 år siden som et led i projektet ”Østersøområdet som musiklandskab”: En database med 32.000 poster på stadsmusikanter, organister og kantorer og i Østersøområdet i perioden fra senmiddelalderen til ca. 1850.

Musikanterne har virket i mere end 200 byer i landene omkring Østersøen. Foruden Fabians eget store arbejde med at tilvejebringe og sortere data, har blandt andet Heinrich Schwab, Arne Stakkeland, Ole Kongsted, Greger Andersson, Mirko Soll og Jens Henrik Koudal ladet resultater fra Det Kongelige Biblioteks arkivstudier indgå i databasen.

Data er tilgængelige på Finlands Nationalbiblioteks portal Doria.