Nyheder: ‘Musikforskning’

Lektorat (subsidiært adjunktur) i musikvidenskab

Søndag 13. april 2008 kl. 10:00

Lektorat (subsidiært adjunkt) i musikvidenskab ved Institut for kunst- og kulturvidenskab, Københavns Universitet til besættelse pr. 1. august 2008. Lektoren/adjunkten skal kunne dokumentere forskningsmæssige kvalifikationer inden for musik og musikkulturer fra grammofonens opfindelse (1877) og frem til i dag med fokus på musikteknologiske, musikæstetiske, musikhistoriske og/eller musikkulturelle problemkomplekser, der er betinget af de nye og i stigende grad elektroniske/digitale mediers vilkår.

Læs mere

Danske Musikvidenskaber 2008 – et symposium

Tirsdag 11. marts 2008 kl. 09:29

Symposiet arrangeres af Dansk Selskab for Musikforskning i samarbejde med en række andre institutioner. Formålet med symposiet er at give et overordnet indtryk af bredden i dansk musikorienteret forskning.
Abstracts af de enkelte indlæg vil efter påske kunne findes på hjemmesiden: www.musikforskning.dk
Symposiet afholdes på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Afdelingen for Musikvidenskab, Klerkegade 2, 1308 København K lørdag den 26. april 2008 kl. 11.15 til ca. 19.
Alle interesserede er velkomne, og tilmelding skal ske senest 11. april til Kirsten Flensborg Petersen på kfp@kb.dk.
Deltagergebyr på 300 kr bedes indbetalt sammen med tilmelding på girokonto 702 1550. Ved betaling i netbank anvendes reg.nr. 9570.

Nedlæggelse af Institut for Musik og Musikterapi på Aalborg Universitet

Torsdag 3. november 2005 kl. 15:03

Pr. 31.12. 2005 nedlægges instituttet som selvstændig enhed, hvorefter musik lægges ind under Institut for Sprog og Internationale Kulturstudier og musikterapi under Institut for Kommunikation. Det er dog stadig tanken, at de to uddannelser med tiden bliver en del af “Musikkens Hus”

Læs mere