Nyheder: ‘Musikforskning’

Danish Yearbook of Musicology 38

Torsdag 30. juni 2011 kl. 19:38

Årbogen vol. 38 (2010/11) er nu udkommet med artikler om italiensk musik ved Christian IVs hof (Bjarke Moe), Lerdahl og Jackendoffs indflydelse på forskningen i kognitive aspekter af musik (Niels Chr. Hansen) og retoriske strategier mellem hardcore og “klynke-rap” (Mads Krogh og Birgitte Stougaard Pedersen). Dertil et viewpoint af Peder Kaj Pedersen, rapporter, en lang række anmeldelser og årets bibliografi.

» Læs mere

De resterende årgange af Danish Yearbook of Musicology nu tilgængelige online

Lørdag 3. juli 2010 kl. 16:43

Artikler, rapporter og anmeldelser fra 1961 og frem kan nu ses og printes fra årbogens hjemmeside. Følg dansk musikforskning gennem årene eller slå ned på din særlige interesse.

Læs mere

Danish Yearbook of Musicology 37

Lørdag 8. maj 2010 kl. 17:37

Årbogen 37 (2009) er nu udkommet med artikler om 1400-tals chanson’er, Mozart og Luigi Bassi samt musik i bankreklamer. Derudover en omfattende del med rapporter fra projekter og konferencer, en række anmeldelser og en bibliografi over dansk musikforskning 2009.

Læs mere

Musikforskning i dag

Fredag 7. maj 2010 kl. 19:32

Svenska samfundet för musikforskning afholder deres årlige musikforskningsdage i Lund 8.-10. juni 2010. To danskere medvirker med indlæg om bl.a.”Den polyfone lauda”.

Læs mere

OM MUSIK SOM SMERTELINDRING

Fredag 20. november 2009 kl. 12:39

Musik kan lindre smerter. Det står fast. Men vi ved ikke hvorfor eller hvordan. Læge og phd ved CFIN (hjerneforskningssamarbejdet mellmem Århus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium) Eduardo Garza Villarreal fortæller om sin aktuelle forskning i musik som smertelindring. Læs mere på:http://www.musik-kons.dk/nyfoku/forskning.php

Læs mere

Internationalt kursus i eksperimentel forskning i musik. From Music to Experiment: 20.-22.august ved Det jyske Musikkonservatorium

Onsdag 19. august 2009 kl. 11:04

Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium er i næste uge værter for et forskningskursus ledet af den internationalt anerkendte amerikanske musikolog, David Huron. Ud over de ca. 30 deltagere fra konservatorierne herhjemme, er der deltagere fra England, Tyskland, Polen og Holland, samt fra andre danske uddannelsesinstitutioner.

Deltagerne vil stifte aktivt bekendtskab med forskellige eksperimentelle metoder hvormed musikforskning udføres i dag. Denne forskning er medvirkende til den stadige forbedring af eksempelvis undervisnings- og øvningspraksis, ligesom musikforskning yder et vigtigt bidrag til forskellige grene af videnskaben fra psykologi til antropologi, sociologi, medicin, biologi, neurovidenskab m.m.

Læs mere

Dansk Center for Musikudgivelse

Mandag 8. juni 2009 kl. 15:30

Er nyt center for musikudgivelse er oprettet på Det Kongelige Bibliotek som efterfølger af Carl Nielsen Udgaven, der blev afsluttet i marts måned. Centret, der har den nyudnævnte forskningsprofessor Niels Krabbe som leder, vil med sin musikfilologisk ekspertise være hjemsted for forskellige udgivelsesprojekter, samtidig med at det skal udvikle nye web-baserede publiceringsformer.

Læs mere

760.000 TIL FORSKNING I MUSIKKENS OPRINDELSE

Onsdag 27. maj 2009 kl. 10:41

“Music in the Brain”-gruppen ved Det jysek Musikkonservatorium og CFIN (Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab) har modtaget en bevilling fra Lundbeckfonden på 764.187 kr. til Line Gebauers PhD projekt: ”The high and low roads to music”: et studium af musikalske emotioner i raske mennesker og i autister – som en måde at forstå musikkens oprindelse. Projektgruppen omfatter desuden Uta Frith og David Huron.

Læs mere

Forskningens Døgn 2008

Tirsdag 24. marts 2009 kl. 12:46

Hjerneforskning på Det Jyske Musikkonservatorium

Hjerneforskning på Det Jyske Musikkonservatorium
Fredag den 25. april 2008 kl. 13 – 16:
Det Jyske Musikkonservatorium, Kammermusiksalen

Dette års tema er hjerneforskning og man vil bl.a. kunne høre forsker og docent Kristian Steenstrup tale om hjerneceller, ”spejlneuroner” der aktiveres ved observation og imitation af andres handlinger, med scanning af hjernen som instrument til at bevise fremsatte påstande. Samt høre forsker og adjunkt Carsten Seyer-Hansen tale om udvikling og afprøvning af pædagogisk materiale rettet mod kor arbejde med unge stemmer.

Læs mere

Musik, lyd og kommunikation

Mandag 23. marts 2009 kl. 10:32

NY kandidatprofilering i Musikvidenskab på Arhus Universitet.
Den nye kandidatlinje i MUSIK, LYD og KOMMUNIKATION har fokus på brugen af musik og lyd som iscenesættende, som betydende, som stemningssættende, som forbrugsfrem-mende, som motivation og som stimulering – dvs. lyd som kommunikation.
Med musik som genstandsfelt tilbyder vi også en kvalifice-ring af kendskab til og forståelse for musikalske genrer. Gennem toningen af fagets overbygning kvalificerer vi dig til en øget forståelse af den lydlige dimension af det moderne liv – og vi introducerer dig til hvorledes du kan producere og iværksætte intelligente og æstetiske lydrum og kulisser.
I øjeblikket huser instituttet forsknings-projektet ”Den gode Lyd”, hvorfor der også i den forbindelse vil være seminarer og aktiviteter som man kan følge.
For mere information kontakt: Fagleder Pia Rasmussen, Institut for Æstetiske Fag Afdeling for Musikvidenskab Langelandsgade 139, DK 8000 Århus C
Tlf: +45 8951 56/89425161 muspr@hum.au.dk

Læs mere