Nyheder: ‘konference’

Musikfaget i undervisning og uddannelse: Status og perspektiver 2008

Mandag 10. november 2008 kl. 12:51

Dette er en konference, hvis formål er at dokumentere og diskutere musikfagets seneste udvikling, dets nuværende situation samt dets fremtidsperspektiver i undervisning og lærer¬uddannelse. Konferencen belyser således musikfaget i småbørnsundervisning, i folkeskole og gymnasium/hf samt i fritidsundervisning for børn, unge og voksne. Og i forhold hertil belyses musikfaget i pæda-gogisk rettede uddannelser på pædagog¬seminarier, lærerseminarier, universiteter og musikkonservatorier.
Konferencen vil være den foreløbige kulmination på et undersøgelses- og udredningsarbejde, der har fundet sted i løbet af året. En række arbejdsgrupper har udar-bejdet et foreløbigt materiale, der kaster lys over de forskellige delområder. Dette materiale vil blive fremlagt og drøftet på konferencen, og det vil derfor blive udsendt elektronisk til alle deltagere forud for konferencen.
Deltagelse koster kr. 100, som betales kontant ved konferencen.
Tilmelding foregår pr. e-mail ved senest den 15. november 2008 at fremsende følgende oplysninger til Danmarks Pædagogiske Universitetsskole / Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning, Marianne Grønholdt (tlf. 88 88 98 21) e-mail: marg@dpu.dk:

Music In an Out of the Body

Fredag 24. oktober 2008 kl. 10:41

Netværk for Tværvidenskabelige Studier af Musik og Betydning afholder deres næste møde med titlen “Music In an Out of the Body” den 21.-22. november 2008 på Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg. Hovedtalere er William Westney (se www.williamwestney.com), Lars Graugaard (www.graugaard-music.dk), Ole Kühl (www.cogmus.com), Kristoffer Jensen (http://www.aaue.dk/~krist/) samt initiativet Soundmapping the Genes. For dem, der har mulighed for at deltage deri, vil der være beslægtede arrangementer i Alsion i Sønderborg den 19. november og ved SDU i Odense den 26. november. Yderligere oplysninger om programmet vedrørende tilmelding og reservation ligger her: http://www.ntsmb.dk/docs/Musicinandoutofthebody.pdf

Artistic research in contemporary music

Torsdag 23. oktober 2008 kl. 12:40

I relation til Musikhøst og årets fokus på fransk musik afholder Center for Ny Musik en konference om kunstnerisk forskning inden for ny musik. Det overordnede tema bliver behandlet i to blokke; en første blok om forsknings- og udviklingsvirksomhed på konservatorier i Skandinavien og en anden blok med præsentationer af igangværende forskningsprojekter.

Hver blok afsluttes med en samtale mellem udvalgte oplægsholdere og gæster deriblandt guitaristen Marc Ducret, der giver koncert under Musikhøst dagen før. Oplægsholderne tæller bl.a. professor i komposition, Ivar Frounberg og sektionsleder for musikteori, komposition og musikteknologi, Peter Tornquist, Norges Musikkhøgskole, Phd. Stefan Östersjö og Phd. Henrik Frisk, Musikhögskolan i Malmö.

Deltagelse er gratis, og der serveres frokost, kaffe og kage i løbet af dagen. Konferencen afsluttes med en lille reception.

Tid: 29.10. 2008 kl.10-17 Sted: Møntergården, Kirkesalen, Overgade 48, 5000 Odense C

Tilmelding til konferencen: sine@udenbysvester.dk eller tlf. +45 30263719

Musikfagets status og perspektiver

Tirsdag 16. september 2008 kl. 14:30

Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning afholder en heldagskonference, hvor formålet er at drøfte musikfagets aktuelle status og de perspektiver, der tegner sig for fremtiden.
Repræsentanter for folkeskole, gymnasium, musikskole, pædagog- og lærerseminarier, konservatorier og universiteter belyser musikfagets udvikling i undervisning og uddannelse gennem de seneste årtier.
Konferencen afholdes på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Århus Universitet, Institut for Didaktik / Musikpædagogik, Tuborgvej 164, 2400 København NV.
Nærmere oplysning om konferencen samt tilmelding udsendes ca. 1. oktober.

Sandhed, skønhed og godhed

Fredag 22. februar 2008 kl. 12:01

Konference om de æstetisk-kreative fags fremtidige betydning i uddannelserne, i kulture og samfundet.
Konferencen finder stred 24.-25. april på VIA University College, Læreruddannelsen i Århus, Trøjborgvej 82, 8200 Århus N.
Pris 1200 kr inkluderer materiale og forplejning.
Tilmeldingsfrist: senest 14. april på www.konferencer.net eller mal til kb@viauc.dk
Oplægsholdere er Marianne Jelved, Torben Bager, Hans Henrik Knoop, Lars Morell, Mogens Pahuus og Karl Aage Rasmussen

Konference om Musikalsk Talentudvikling

Fredag 9. november 2007 kl. 14:43

I et samarbejde mellem Dansk Hørelæreforening, Det Fynske Musikkonservatorium og en række andre institutioner afholdes konferencen den 1. december 2007 på Det Fynske Musikkonservatorium. Tilmelding til dhf@danskhoerelaereforening.dk

Bergen Interactive Music Conference

Torsdag 8. november 2007 kl. 16:00

I dagene 28.-30. april 2008 afholdes Bergen Interactive Music Conference i Bergen, Norge. Blandt emnerne på konferencen er “Music education across borders and cultures”, “Music education and new technologies”, “Music education and world music” og “Music education and new approaches to pedagogy”. Konferencen falder sammen med Bergen Musikfestival, så der er maser af musik i byen i de dage.
Nærmere oplysning om konferencen kan findes på dens hjemmeside www.bimuc.no.