Nyheder: ‘kommunikation’

Musik, lyd og kommunikation

Mandag 23. marts 2009 kl. 10:32

NY kandidatprofilering i Musikvidenskab på Arhus Universitet.
Den nye kandidatlinje i MUSIK, LYD og KOMMUNIKATION har fokus på brugen af musik og lyd som iscenesættende, som betydende, som stemningssættende, som forbrugsfrem-mende, som motivation og som stimulering – dvs. lyd som kommunikation.
Med musik som genstandsfelt tilbyder vi også en kvalifice-ring af kendskab til og forståelse for musikalske genrer. Gennem toningen af fagets overbygning kvalificerer vi dig til en øget forståelse af den lydlige dimension af det moderne liv – og vi introducerer dig til hvorledes du kan producere og iværksætte intelligente og æstetiske lydrum og kulisser.
I øjeblikket huser instituttet forsknings-projektet ”Den gode Lyd”, hvorfor der også i den forbindelse vil være seminarer og aktiviteter som man kan følge.
For mere information kontakt: Fagleder Pia Rasmussen, Institut for Æstetiske Fag Afdeling for Musikvidenskab Langelandsgade 139, DK 8000 Århus C
Tlf: +45 8951 56/89425161 muspr@hum.au.dk

Læs mere

Kommunikation og kropssprog – Mød dirigenten

Torsdag 14. februar 2008 kl. 16:12

Dirigent Peter Ettrup Larsen har netop udgivet en bog om kommunikation og kropssprog. Hør hvorfor en dirigent skal kunne ‘samle’ et orkester i løbet af få minutter for at vinde dets tillid. Og hør hvordan studerende kan opnå bedre resultater.
Foredraget finder sted på Alsion, Sønderborg, i Auditorium 101 den 21. februar 2008 kl. 10.00-12.00.
Nærmere oplysning: Simon Clement – simon@sitkom.sdu.dk

Musik, medier og emotioner

Søndag 7. oktober 2007 kl. 12:56

Seminar i forskningsnetværket “Emotion, viden og kultur” torsdag d. 11. oktober 9-16, Insitut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet med bl.a. filmmusik og aspekter omkring mp3-afspilleren som emner.

Læs mere