Nyheder: ‘improvisation’

Ny PUFF-udgivelse

Onsdag 5. august 2009 kl. 15:39

I den elektroniske artikelserie PUFF (Pædagogisk Udvikling Forskning og Formidling i musiklivet) fra Vestjysk Musikkonservatorium er netop udkommet ‘Teaching improvisation in classical music’ af Carl Humphries. Ligesom de øvrige artikler i PUFF kan artiklen downloades eller bestilles i trykt version – begge dele gratis.

Læs mere

Foredrag og improvisationsclinic med Torben Ulrich og Søren Kjærgaard 23.3. kl. 19-21, Nordjysk Musikkons. Ryesgade 52, Aalborg

Torsdag 12. marts 2009 kl. 17:14

Digteren, musikeren, filmmageren, skribenten, tennisspilleren og tænkeren Torben Ulrich (80) gæster Aalborg i selskab med den 50 år yngre pianist, keyboardist, Ikscheltaschel-rapper, impromusiker og komponist Søren Kjærgaard. Aftenen bygges op omkring et foredrag om kreativitet, improvisation og tilstedeværelse i kunsten, musikken, sporten og legen. I anden afd. inviteres de fremmødte med i improvisationerne, hvorfor alle opfordres til at medbringe instrumenter

Soundmapping the genes

Mandag 28. april 2008 kl. 15:03

Professor, dr. med. Moustapha Kassem (OUH) og komponist, docent Fredrik Søegaard (Vestjysk Musikkonservatorium) er kommet på sporet af, at en musikalsk oversættelse og lydliggørelse af de aktiviteter, der foregår i en biologisk proces på gen-niveau kan give os en dybere indsigt i den menneskelige organisme. Håbet er med andre ord at bruge musikken som værktøj til at forstå, hvordan og hvorfor vores gener agerer, som de gør. Koncerter 7.-14. maj 2008

Læs mere

Genese – om tilblivelse i kunst, natur og teknologi

Onsdag 31. oktober 2007 kl. 09:16

Seminaret kaster et kulturhistorisk blik på genesens mange udlægninger og foretager sammenligninger mellem billedkunst, biologi, litteratur, musik, filosofi, computervidenskab og medicin. Seminaret er arrangeret af forskernetværket “Kunst, natur og teknologi”, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet under forskningsfokusområdet Videnssamfundet og finder sted mandag den 12. november 2007, kl. 9.30-16.45 på Aarhus Universitet

Læs mere

Denmark’s Intuitive Music Conference

Mandag 16. juli 2007 kl. 09:12

finder sted 17.-19. august 2007 i Svendborg, arrangeret af Carl Bergstrøm-Nielsen og Henrik Ehland Rasmussen.

Læs mere

Ph.D forsvar: musikterapi i psykiatrien

Søndag 29. april 2007 kl. 21:46

Inge Nygaard Pedersen og Helen Odell-Miller forsvarer hver deres afhandling fredag den 11. maj 2007 på Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, Aud. 1.104
Se program og abstracts online.

Læs mere

11. konference om intuitiv musik

Lørdag 8. juli 2006 kl. 08:42

finder sted 18.-20. august 2006 i Svendborg. Alle kunstformer og kunstnere inden for intuitiv musik er velkomne til foredrag, diskussioner, improvisationer, opførelser etc.

Læs mere