Nyheder: ‘foredrag’

Foredrag om oplysningstiden i Skandinavien

Tirsdag 1. december 2009 kl. 14:17

Den 3. december institutleder Frode Thorsen, Griegakademiet, Universitetet i Bergen foredrag under overskriften “Enlightenment, Music and Holberg – A Lecture-recital”. Foredraget er arrangeret af Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og findet sted på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet i lok. 22.0.11 kl. 11-12. Alle er velkomne!

Læs mere

THE PERFECT WRONG NOTE; the Meaning of Mistakes in Music and in Life. Torsdag d. 26. november 2009 kl. 19.30

Fredag 20. november 2009 kl. 13:40

Beskrivelse:Recital, lecture and reception:THE PERFECT WRONG NOTE; the Meaning of Mistakes in Music and in Life – When is perfectionism a good thing, and when does it become an obstacle? – How can we keep our creativity fresh, and not fall back on the same old bag of tricks? –
How can we refresh our problem-solving approach? – How can we keep the joy in what we do? Would you like to sharpen your problem solving skills and refresh your creative, visionary side? This presentation demystifies the ways a prizewinning classical pianist combines discipline and creativity to meet the technical challenges of complex music while keeping inspiration fresh. The down-to-earth concepts, applicable to any field, are illustrated at the piano. Following the brief lecture there will be a varied recital of pianistic masterworks played by William Westney. Dr. Westney’s educational ideas were prominently profiled in The New York Times. He is a winner of the Geneva International Competition as a pianist, a distinguished professor at Texas Tech University (US), and the author of the acclaimed book The Perfect Wrong Note: Learning to Trust Your Musical Self. Sted:Juhl-Sørensen Steinway Gallery, København

Læs mere

Foredrag om populærmusik i St. Petersborg

Onsdag 21. oktober 2009 kl. 10:30

Dansk Selskab for Traditionel Musik og Dans inviterer alle interesserede til et åbent foredrag under titlen “Open the wondows” med musiketnolog David-Emil Wickström om populærmusik i St. Petersborg og om at være deltagende observatør som musiker. Foredraget finder sted torsdag den 5.november 2009, kl. 19.30, Dansk Folkemindesamling, Christians Brygge 3, 1219 København.

Læs mere

Musikfilosofisk foredrag om ensemble-spil

Mandag 5. oktober 2009 kl. 14:27

På Syddansk Universitet i Odense (lok. U91) afholdes den 8. oktober kl. 19 et foredrag med titlen: “Musikkens spilleregler”: Om vigtigheden af at handle normativt (også) i et ensemble”. Foredragsholderen er Søren R. Frimodt-Møller, som er Ph.D. studerende ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Foredraget er arrangeret af Filosofisk Foredragsforening Symposion og koster 25 kr. i entré.

Læs mere

Foredrag i Odense

Torsdag 17. september 2009 kl. 11:03

Gæsteprofessor ved Syddansk Universitet William Westney holder den 1. oktober et foredrag med titlen: MUSIC AND WELLNESS: What’s so Good about Good Vibrations?
Foredraget, der er arrangeret af Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, finder sted i Winsløwparken, auditorium 25, kl. 14-16.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Cynthia M. Grund: cmgrund@ifpr.sdu.dk

Foredrag: Bach og Britney som torturinstrument

Tirsdag 25. august 2009 kl. 09:33

Onsdag den 2. september vil musiketnologen Tore Tvarnø Lind holde et foredrag på Københavns Universitet, hvor han giver sit bud på, hvorfor og hvordan musik kan virke som torturinstrument.
Musik bruges i forbindelse med krig på flere måder, men med bl.a. USA’s krigsførelse i Irak og Afghanistan har det vist sig, at musik også kan bruges som våben til at “nedbryde fjenden kulturelt”.
Foredraget finder sted kl. 16.30-18.00 i Anneks A, Københavns Universitet, Studiestræde 6, København K. Der er gratis entré, men pladser reserveres på www.politikenbillet.dk

Læs mere

Afskedsreception og -forelæsning

Fredag 7. november 2008 kl. 10:06

I anledning af at professor dr.phil. Bo Marschner går på pension holdes afskedsforelæsningen “Bemærkninger til slutningens musikalske former” tirsdag d. 18. november kl. 15. Efter forelæsningen er der reception med lidt mad og drikke i lokale B (226) på Afdeling for Musikvidenskab på Århus Universitet, Langelandsgade 139. (Tlf. 89421111).

Læs mere

Foredrag på Det Fynske Musikkonservatorium

Tirsdag 25. marts 2008 kl. 12:09

Jon-Roar Bjørkvold fra Oslo holder et foredrag med titlen “Canto -ergo sumus!” (=”Jeg synger – altså er vi!”.
Foredraget holdes i koncertsalen på Det Fynske Musikkonervatorium, Islandsgade 2, 5000 Odense C på fredag den 28. marts kl. 16.30 – 18.00.
Pris 300,00 kr. Indgangen er dog gratis for studerende og ansatte ved Det Fynske Musikkonservatorium og for medlemmer af foreningen Musik för Ni.
Interesserede bedes kontakte Ingrid Oberborbeck på tlf. 86221204 eller på mailadressen formand@musikforni.dk