Nyheder: ‘folkesange’

Ny nordisk antologi om traditionel sang

Mandag 16. november 2009 kl. 10:49

“Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon” – sådan lyder titlen på en ny nordisk antologi om traditionel sang, som er redigeret af Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem og Ingrid Åkesson. Ti forfattere fra Danmark, Norge og Sverige har bidraget med artikler om forskellige aspekter på variation i traditionel sang – om de udtryk for stadig forandring, individualitet og kreativitet, som i større eller mindre grad finder sted. Antologien er udkommet i Oslo på forlaget Novus.

Læs mere

Nyt center for sange og viser

Onsdag 23. september 2009 kl. 12:37

1. oktober 2009 åbner Syddansk Sang- og visecenter på Syddansk Universitet i Odense. Centret er stiftet i samarbejde mellem Institut for Litteratur, Kultur og Medier og Syddansk Universitetsbibliotek og bygger videre på det tidligere Projekt Visecenter. Centret dækker alt fra gamle folkeviser og sangtekster til nutidige sange og tekster, og der vil blive udbudt en række forskningsstipendiater med det formål at grave ned i centrets store samlinger af folkeviser, salmebøger og sanghistorie. Centret vil have åbningstid fire timer ugentligt, og den daglige leder bliver musik- og forskningsbibliotekar Peter Nissen.

Læs mere