Nyheder: ‘didaktik’

Nordisk Netværk for Musikpædagogisk Forskning afholder Ph.D. kursus i didaktik 1. – 4. December 2009

Mandag 28. september 2009 kl. 13:49

Didaktik. Positioner, teorier, begreber og funktioner i almendidaktisk og fagdidaktisk perspektiv.
Kursets formål er, at den ph.d. studerende tilegner sig indsigt i central almendidaktisk og fagdidaktisk teori og et operationelt didaktisk/fagdidaktisk refleksionspotentiale og at kvalificere ph.d. projekter, hvis problemstillinger og teoretiske grundlag er af didaktisk/fagdidaktisk art, eller omfatter sådanne perspektiver.
Udbyder:
Ph.d.-skolen ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, Institut for Didaktik.
Tilmeldingsfrist:
5. oktober 2009. Ved tilmelding anføres deltagelse med eller uden projekt. Frist for indlevering af projektbeskrivelse: 20. oktober.
Kurset er desværre er blevet annonceret meget sent i forhold til tilmeldingsfristen, som derfor eventuelt kan forlænges.

Læs mere

Musikpædagogiske refleksioner. Festskrift til Frede V. Nielsen – 60 år

Mandag 19. august 2002 kl. 00:00

Bogen indeholder artikler om pædagogik, psykologi, terapi, undervisning, formidling, filosofi og musikhistoriske emner samt om nordisk samarbejde især inden for musikp