Nyheder: ‘dansemusik’

Danish Yearbook of Musicology 36 udkommet

Onsdag 13. maj 2009 kl. 11:01

Årbogen indeholder bl.a. artikler af Peter Vuust, Annemette Kirkegaard, Inger Damsholt og Henrik Smith-Sivertsen om forskning på danske musikkonservatorier, taarab-musik i Zanzibar, den danske Lanciers og Dansktop-musik. Fyldig sektion med rapporter, anmeldelser og den årlige bibliografi.

Læs mere

Dans i Danmark

Tirsdag 11. december 2007 kl. 10:06

med undertitlen “danseformerne ca. 1600-1950″. Omfattende ny bog af Henning Urup, der er den første samlede fremstilling af dansens historie i Danmark, hvor både solo-, par- og gruppedans på scenen og i det selskabelige liv bliver beskrevet. Fremstillingen bevæger sig fra kædedans, folkedans og ballet til cake-walk, charleston og quickstep, fra bondebefolkningens dans til hoffets og teatrets danse.

Læs mere

Temadag: Musik, dans og religion

Torsdag 8. marts 2007 kl. 17:42

En diskussion af grundlæggende fællestræk i religiøse ritualer og de forskelligartede måder, hvorpå de udøves. Hvordan håndterer vi for eksempel det dilemma, at musik og dans på den ene side forbydes eller begrænses og på den anden side er uundværlige? Og hvordan forener vi musikkens og dansens æstetiske dimension med deres funktionelle betydning i det religiøse rum?
Paneldeltagere: Danseforsker Inger Smedegaard og musiketnologerne Eva Fock, Pervaiz Akhtar og Jane Mink Rossen.
Musikmuseet i København, lørdag d. 10. marts, 13.15-17.00

Læs mere

Oversigt over Dansk Folkemindesamlings arkiv

Torsdag 12. januar 2006 kl. 15:37

Nu bliver det muligt online at danne sig et overblik over Dansk Folkemindesamlings materiale. Det sker ved en indføring, der grundigt beskriver alle Folkemindesamlingens tre arkiver: Håndskriftarkivet, lydarkivet og billedarkivet. Her kan man få overblik over arkivstof til belysning af dagliglivets kultur i form af levevis, forestillingsverden, myter, fortælling, sang og musik. Desuden kan man se et udvalg af eksempler på Folkemindesamlingens materiale: 224 billeder, 129 teksteksempler og 23 lydeksempler.

Læs mere