Nyheder: ‘artikler’

Music’s Intellectual History

Tirsdag 8. december 2009 kl. 09:54

Det internationale RILM-center i New York har udgivet en omfattende samling artikler om musikhistorieskrivningens historie under titlen “Music’s Intellectual History”. Artiklerne blev oprindeligt til i forbindelse med RILM-konferencen i 2005 og giver tilsammen et historiografisk overblik over det historiske aspekt og de aktuelle strømninger inden for faget. Danmark er også repræsenteret, nemlig med en artikel af Niels Krabbe om Gyldendals Musikhistorie og Anna Harwell Celenzas artikel “Music history as reflected in the works of Hans Christian Andersen”.

Læs mere

Svenskt Tidskrift för Musikforskning 2002 udkommer i næste uge

Tirsdag 21. maj 2002 kl. 00:00

Nummeret indeholder tre artikler, omkring 40 anmeldelser af aktuel musikvidenskabelig litteratur samt en lang række referater af musikvidenskabelige specialeopgaver. Tidsskriftet udgives af Svenska samfundet för musikforskning.

Læs mere

Nye søgemuligheder – også for musik

Tirsdag 14. maj 2002 kl. 00:00

Via www.bibliotek.dk kan man nu også søge i følgende værker: Avis Kronik Index (1945-1978), Dansk Tidsskrift Index (1945-1978), Dansk Artikelindeks (1979-80) samt Artikler i bøger (1951-1970). Gå ind på avanceret søgning og indskrænk Materialetypen til Alle typer artikler. Heri findes mange litteraturhenvisninger til musikemner både i tidsskrifter og dagblade

Læs mere