Nyheder: ‘analyse’

Sound is Multi-dimensional. Parameter Analysis as a Tool for Creative Music Making

Tirsdag 21. november 2006 kl. 16:41

Omfattende online publikation af Carl Bergstrøm-Nielsen, bl.a. med fokus på serialisme.

Læs mere

Layers of Musical Meaning

Onsdag 30. august 2006 kl. 13:15

Ny bog af Finn Egeland Hansen, der er et radikalt forsøg på at forklare musikalsk betydning som et komplekst væv af spænding og afspænding. Forsøg på semantiske fortolkninger af musik afvises. 333 s. Museum Tusculanums forlag.

Læs mere

Ny bog: Kreativt Klaverstudium

Tirsdag 24. januar 2006 kl. 12:42

Bogen fremlægger en musikalsk arbejdsmetode beregnet på den dur-mol tonale musik, eksemplificeret med værker af Bach, Mozart, Chopin og Brahms. Hensigten med metoden er at stimulere den musikalske tanke og at udvikle forståelsen af den musikalske sats, og den gør det ved at integrere elementer af repertoireklaverspil, brugsklaver, improvisation, komposition og analyse i én sammenhængende arbejdsmetode. Hermed medierer den mellen den måde, hvorpå en klassisk trænet pianist og en jazzpianist arbejder, og den etablerer et forståelsesbegreb og en forståelsespraksis, der svarer til de fleste andre områder, der fordrer forståelse. Samtidig er den en operationalisering af nogle af de senere års iagttagelser inden for kognitions- og musikpsykologien.

Læs mere

Musikhistorie, musikanalyse og musikteori

Onsdag 4. maj 2005 kl. 00:00

Efter- og videreuddannelse

Aalborg Universitet udbyder til efteråret dette efteruddannelsesforløb, som strækker sig over to år. Det er tilrettelagt som et deltidsstudium med weekendseminarer og kan følges uanset hvor i Danmark, man bor. Kurset er normeret til 24 ECTS-point.

Læs mere

Musikanalytiske temaer i dansk musikvidenskab

Søndag 20. marts 2005 kl. 00:00

Symposium lørdag d. 16. april 2005 på Afdeling for Musikvidenskab, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet. Ca. 20 oplægsholdere fra hele landet. Tilmelding senest 31.3. til Thomas Holme Hansen (musthh@hum.au.dk). Se abstracts af indlæggene ved at klikke på titlen.

Læs mere

Klassikerne – Interaktiv musikformidling

Tirsdag 13. maj 2003 kl. 00:00

Med tiden en generel musikhistorisk side. Nu en dybdegående analyse af fire kammerusikværker eller klaverværker af Haydn, Mozart, Beethoven og Schubert. Mindre komponistbiografier og periodeoversigter samt et leksikon over musikudtryk.

Læs mere

Ph.D. forsvar: Musikalske normer i populærmusik

Onsdag 5. juni 2002 kl. 00:00

Forfatter: Jesper Juellund Jensen

Onsdag d. 19. juni kl. 14 forsvarer Jesper Juellund Jensen sin Ph.D. “Musikalske normer i populærmusik” på Musikvidenskabeligt Institut i København. Afhandlingen omhandler musikalsk-analytiske aspekter af populærmusikken med hovedvægt på perioden omkring anden halvdel af 19

50′erne og første halvdel af 1960′erne. Formålet er at beskrive bagvedliggende strukturer, der opleves som karakteristiske for musikken, og som konkret musik høres “i lyset af”. En musikalsk norm er i hovedsagen mønstre og forventningen i opfattelsen af musikken som klanglig struktur.

Læs mere

zp8497586rq