1984-1985

Indhold

Historisk danseforskning – metodeproblemer og kildemateriale

Ophav: Urup, Henning
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1985 – 1
Side: 5 – 30
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Mod en post-moderne musikæstetik

Tanker om Th. W. Adornos musikfilosofi, Hanns Eislers dialektik og Jürgen Habermas’ teori om kommunikativ adfærd
Ophav: Brincker, Jens
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1985 – 1
Side: 31 – 44
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Mønstret, der forbinder

Musikæstetik i lyset af Gregory Batesons holisme
Ophav: Skouenborg, Ulrik
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1985 – 1
Side: 45 – 71
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Anton Webern 1883-1983. Eine Bibliographie

Ophav: Maegaard, Jan
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1985 – 1
Side: 72 – 99
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Specialer

Inklusiv resumé af specialeafhandling 1982
Ophav: Bennike, Rasmus, et.al.
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1985 – 1
Side: 100 – 101
Type: register
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.