1981

Indhold

C.A. Thielo og de syngende fruentimmere »Tanker og Regler«, 1746

Ophav: Høgel, Sten
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1981 – 1
Side: 5 – 59
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Om forholdet mellem tekst og musik i Peter Heise’s »Dyveke sange«

Ophav: Vestergaard-Pedersen, Christian
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1981 – 1
Side: 60 – 98
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Kgl. kantatehyldest og musikalsk underholdning

En omtale of musikken og dens funktion i forbindelse med Christian VIIIs kroning. Studier i forholdet mellem den sene enevældes patronat og den borgerlige musikkultur
Ophav: Nørlyng, Ole
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1981 – 1
Side: 99 – 143
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Dronning Dagmars død – et orgelværk af Einar Trærup Sark

Til min broder på hans 60-års fødselsdag den 27. marts 1981
Ophav: Trærup, Birthe
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1981 – 1
Side: 144 – 176
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

»I kølende Skygger« – en ukendt romance of Carl Nielsen

Ophav: Høgel, Sten, Schousboe, Torben
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1981 – 1
Side: 177 – 190
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Forholdet mellem musik og dans – Specielt belyst ud fra en analyse af »Tidligt Forårs Danse« af Per Nørgård og Dinna Bjørn

Ophav: Urup, Henning, Hansen, Ivan, Nørgård, Per, Bjørn, Dinna
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1981 – 1
Side: 191 – 239
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Dans fra Mungiki (Bellona)

Ophav: Rossen, Jane Mink
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1981 – 1
Side: 240 – 260
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Swing

Ophav: Plesner, Steen, Riber, Susanne
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1981 – 1
Side: 261 – 272
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Specialer

Inklusiv resuméer af udvalgte specialeafhandlinger til skoleembedseksamen og magisterkonferens i musik ved Københavns Universitet 1980-81
Ophav: Bergstrøm-Nielsen, Carl, et.al.
Tidsskrift: Musik & Forskning
Årgang/Hæfte No.: 1981 – 1
Side: 273 – 278
Type: register
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.