Dansk Musik Tidsskrift

Dansk Musik Tidsskrift logoVidenskabeligt tidsskrift udkommet fra 1925 til 2010. Udkom de sidste mange år seks gange årligt. DMT informerer om både dansk og udenlandsk musik, nationale og internationale begivenheder. Skribenter er hovedsagligt komponister og musikpædagoger, men bidragydere har også været kritikere, musikvidenskabsfolk og musikadministratorer. Tidsskriftet omtaler kompositionsteknikker, historiske artikler, opførelsespraksis, interviews, portrætter, musikpolitik, præsentation af ukendte komponister og udøvere, anmeldelser af bøger og plader.

Tidsskriftet blev udgivet af en udgiverforening bestående af: Foreningen dansk Musik Tidsskrift, FUT- Fyns Unge Tonekunstnere, AUT- Aarhus Unge Tonekunstnere, NUT- Nordjyllands Unge Tonekunstnere, Musica Nova og Dansk Komponist Forening.

I 2011 fusionerede Foreningen Dansk Musiktidsskrift med webmagasinet Seismograf. Siden 2011 udkommer Seismograf/DMT udelukkende som webmagasin på site www.seismograf.org. Bag udgivelsen står bl.a. Dansk Komponistforening og SNYK.

Det Virtuelle Musikbibliotek har i samarbejde med Foreningen Dansk Musik Tidsskrift indscannet samtlige årgange af tidsskriftet DMT fra 1925 til 2008. Der kan søges blandt over 7000 artikler, portrætter, interviews, registre mv. som alle præsenteres i fuldtekst, dog uden illustrationer. Det har af ressourcemæssige grunde endnu ikke været muligt at indscanne de sidste tre trykte udgaver af DMT, udgivet i 2009 og 2010.

Da konverteringsprocessen er foregået maskinelt, vil en del af materialet rumme fejl. Dette er især udtalt for artikler fra før 1955, hvorfor DVM i kraft af særbevilling fra Det Kongelige Bibliotek har kunnet udføre korrekturlæsning af i første omgang artikler, portrætter, interviews og ledere.

De originale tidsskrifter med nodeeksempler og illustrationer er tilgængelige på bl.a. Det Kongelige Bibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek og Statsbiblioteket.

Årgange