1999

Indhold

Forord

Ophav: Hansen, Finn Egeland
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1999 – 1
Side: 1 – 1
Korrekturlæst: ja
Type: meddelelse
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Intuitiv musik og grafisk notation på aalborg universitet

- om to musikrelaterede fag på musikterapistudiet og deres teoretiske baglande
Denne artikel introducerer de to fag – især med det sigte at give erfaringer videre til kolleger på musikterapiuddannelser, selv om emnerne også kan have relevans i en musikpædagogisk sammenhæng. Den giver glimt fra undervisningen og fra studerendes arbejder, og den beskriver den kliniske relevans.
Ophav: Bergstrøm-Nielsen, Carl
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1999 – 1
Side: 2 – 39
Korrekturlæst: ja
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Intuitive music and graphic notation at Aalborg University

Two musical training disciplines within music therapy education and their theoretical backgrounds
This article ntroduces the two subjects, primarily with the purpose of passing on experiences to colleagues involved in the training of music therapists, although the themes treated here may also have relevance in a music education context. Glimpses from the teaching and from work produced by students will be presented, and their clinical relevance will be described.
Ophav: Bergstrøm-Nielsen, Carl
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1999 – 1
Side: 40 – 74
Korrekturlæst: ja
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.