1998

Indhold

Forord

Ophav: Hansen, Finn Egeland
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1998 – 1
Side: 1 – 1
Korrekturlæst: ja
Type: meddelelse
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Den Obligate Tambourin og Den Gyldne Shuffle

om kortlæggelse af rytmiske implikationer eksemplificeret gennem emneorienterede analyser af “Give In To Me” og “If I Ever Lose My Faith”
Den moderne, digitale musikteknologi – i form af synthesizere, lydmoduler, sequencere og forskelligt computer-programmel – frembyder en række muligheder i forbindelse med analysen og formidlingen af musik. Det er derfor heller ikke overraskende at fx. de studerende her på instituttet1 har anvendt musikteknologien i forbindelse med flere projektarbejder og specialeafhandlinger inden for de sidste 5-6 år.
Ophav: Knakkergaard, Martin
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1998 – 1
Side: 2 – 12
Korrekturlæst: ja
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Sprog som musikalsk notation

En undersøgelse af verbal notation og dens forudsætninger med særligt henblik på Stockhausens Aus den Sieben Tagen og Fiir kommende Zeiten
Sproget er vores standard-medium for erkendelse og kommunikation. Til mere specialiseret brug har vi sommetider særlige systemer, fx. noder. Noderne har muliggjort en hurtig og effektiv nedskrivning af melodier og rytmer. Men ny og eksperimenterende musik kan handle mere om lyd,strukturering af lyd, processer i lyd, og her kan den overleverede skrift ligefrem stille sig på tværs for at få greb om tingen. Man må da akceptere den kreative situation at begynde forfra. For terapi, pædagogik og amatøraktivitet med musik må det være interessant og brugbart, at nogle komponister og kunstnergrupper har dyrket nye måder at notere musik på på et mere alment grundlag, sprogets.
Ophav: Bergstrøm-Nielsen, Carl
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1998 – 1
Side: 13 – 52
Korrekturlæst: ja
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.