1997

Indhold

Forord

Hermed 4. stak af Col Legno.
Ophav: Hansen, Finn Egeland
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1997 – 1
Side: 1 – 1
Korrekturlæst: ja
Type: meddelelse
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Stammen faldt ikke langt fra æblet

om slægtsbåndet mellem J.S.Bachs trestemmige invention i F-mol og midtersatsen i Carl Philipp Emanuel Bachs cellokoncert i A-dur
På sin samtid havde Carl Philipp Emanuel Bach – Johann Sebastian Bachs næstældste, overlevende søn – et ry, der var fuldt på højde med hans fars. Når talen drejede sig om den store musiker Bach, underforstod man som oftest den komponerende hofcembalist i det glansfulde kunstmiljø omkring Frederik den Store i Berlin, sjældnere hans far, Thomaskantoren i Leipzig.
Ophav: Nielsen, Per Drud
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1997 – 1
Side: 455 – 469
Korrekturlæst: ja
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Jeg, jeg og atter jeg

en høring af åbningen af Bachs kantate nr. 21 “Ich hatte viel Bekümmernis”
For forskningen i Bachs kantateværk har kantate nr. 21 “Ich hatte viel Bekümmernis” udgjort et mindre mysterium. For det første fortaber baggrunden for dens tilblivelse sig i det dunkle. Det er kendt, at den blev opført tredie søndag efter Trinitatis, 1714, i slotskirken i Weimar, hvor Bach var ansat. Men Bach har på sit nodemanuskript anbragt påskriften “per ogni tempo”, som angiver, at kantaten har kunnet anvendes på enhver tid af kirkeåret. Og hvor dens tilblivelse således næppe begrunder sig i bestemte søn- eller helligdages kirkemusikalske behov, er det omvendt troligt, at der til dens tilblivelse knytter sig en bestemt anledning eller begivenhed af den ene eller den anden art.
Ophav: Nielsen, Per Drud
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1997 – 1
Side: 471 – 498
Korrekturlæst: ja
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Per Nørgårds musikalske univers

Per Nørgårds musikalske univers har ofte ændret karakter i de knap 50 år, han har virket som komponist. Dette i så høj grad, at han ofte er blevet beskyldt for at rende i adskillige retninger på samme tid. Retninger, der på afstand kan og af flere er blevet opfattet som divergerende zig-zag kurs på må og få uden indre og ydre sammenhæng.
Ophav: Bonde, Anders, Nielsen, Rie
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1997 – 1
Side: 492 – 536
Korrekturlæst: ja
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.