Col Legno

Col Legno logoVidenskabeligt tidsskrift udgivet af Institut for Musik og Musikterapi ved Aalborg Universitet og Nordjysk Musikkonservatorium i perioden 1992-2003.

Fælles publikationskanal for de forskningsmæssige aktiviteter ved de to musikuddannelsesinstitutioner.

Årgange