1994

Indhold

100 års Bruckner-reception i de nordiske lande (2. del)

II. Mellemkrigstidens Bruckner-koncerter
Årene mellem de to verdenskrige er for Bruckner-overleveringen generelt kendetegnet ved tre overordnede begivenheder eller situationer: (1) de første jubilæer for komponisten, med 1924 som 100-året for Bruckners fødsel og sekundært 25-året for hans død, i 1921; (2) iværksættelsen (fra 1927) af det første Gesamtausgabeprojekt med dets skelsættende lancering af reviderede og hermed for første gang egentligt originale værktekster, og (3) – hvad der dog ikke kom til at sætte sig tydeligere spor i en nordisk receptionssammenhæng: bemægtigelsen efter 1933 fra de nazistiske magthaveres, hhv. det nazistiske kultur-apparats side af Bruckner og hans musik og en fremhævelse heraf som forbilledlige udtryk for en “germansk ånd”.
Ophav: Marschner, Bo
Tidsskrift: Cæcilia
Årgang/Hæfte No.: 1994 – 1
Side: 1 – 32
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Skolelærerkomponister (II)

Stil og musikalsk univers hos tre seminarieuddannede sangkomponister
I 1850′eme begyndte de første skolelærerkomponister at vove sig frem med deres produkter i en større offentlighed. Efterhånden som standens faglige niveau forbedredes, ikke mindst i kraft af den musikteoretiske efteruddannelse, voksede musiklærernes selvbevidsthed, og fra 1870′erne myldrer det frem med mindre og lidt større udgiveiser fra landets musiklærere: Sange for mandskor, salmer, orgelpræludier, klaversange og småromancer, sange for lige stemmer til børn og – ikke mindst – pædagogiske systemer til skolen. Den voksende aktivitet i det folkelige og kirkelige musiklivs mange forgreninger og det stigende ambitionsniveau i skolens sangundervisning skabte afsætning for netop disse typer materiale.
Ophav: Bak, Kirsten Sass
Tidsskrift: Cæcilia
Årgang/Hæfte No.: 1994 – 1
Side: 65 – 134
Type: artikel
Rettigheder: Fri adgang

Dansk Rock fra plagiat til KOPY

Følgende artikel er inspireret af seminaret “Dansk Rock?” afholdt på musikinstituttet efterårssemestret 1993. Under det lidt drillende spørgsmålstegn gemte sig en antydning af, at begrebet dansk rock udfra nogle synsvinkler matte betragtes som et paradoks, idet rockmusikken og dens rødder normalt understregede sine angloamerikanske træk (f. eks. via påklædningen). På den anden side anvendes begrebet i en grad, der burde kunne afvise spørgsmålstegnet som overflødigt, idet begrebet dansk rock simpelthen er blevet en institution.
Ophav: Larsen, Charlotte Rørdam
Tidsskrift: Cæcilia
Årgang/Hæfte No.: 1994 – 1
Side: 135 – 200
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.