1992-93

Indhold

Knud Jeppesens værker for a cappella-kor

I hundredåret for Knud Jeppesens fødsel er han verden over agtet som en af vort århundredes største stilforskere. Adskillige biografiske artikler med focus på hans forskning har, især i forbindelse med hans død, fundet plads i leksika og tidsskrifter. Den anden side af Jeppesens virksomhed, den kompositoriske, har derimod kun sporadisk været behandlet af forskerne. Som eneste undtagelser skal nævnes Finn Mathiassens glimrende stilundersøgelse af Jeppesens Passacaglia og nærværende forfatters lille artikel om Jeppesens Ruskantate. Selv betragtede Knud Jeppesen sig i lige høj grad som forsker og komponist, og hans forskning er lykkeligt præget af hans nære forhold til den kompositoriske proces. Blandt hans værker er der mange, som også i nutiden kan fortjene udbredelse, og et af nærværende artikels formal er at genoplive interessen for den del af hans produktion, som vel nok har vundet størst udbredelse, nemlig værkerne for kor a cappella. Artiklen bygger dels på studiet af værkerne, dels på personlig kontakt til komponisten, hvis sekretær og videnskabelige medarbejder jeg var i årene 1951-1957, og som jeg i hans sidste leveår var knyttet til ved et personligt venskab.
Ophav: Jacobsen, Jens Peter
Tidsskrift: Cæcilia
Årgang/Hæfte No.: 1993 – 1
Side: 1 – 32
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

100 års Bruckner-reception i de nordiske lande (1. del)

I Renate Grasbergers 3660 numre omfattende Bruckner-Bibliogmphie bis 1974 udgøres det danske kontingent alene af to ganske små bidrag, begge tilmed af tvivlsom betydning bade for Bruckner-forskningen og for belysningen af komponistens stilling i Danmark: Det ene er en kortfattet rapport af Alma Heiberg om Brucknerfesten i Mannheim i 1938, det andet en novelle af Niels Viggo Bentzon, Det gamle hus. Sidstnævntes berettigelse i bibliografien indskrænker sig til at novellen er henlagt til en Anton Bruckner-Straße i en imaginær tysk provinsby efter den anden verdenskrig. (Det ville givetvis være uretfærdigt at give Renate Grasberger skylden for dette bibliografiske fejlskud, som snarere må være et resultat af en dansk indberetters mere end almindelige nidkærhed i tjenesten.) Denne forsåvidt ubetydelige detalje skal blot antyde at forudsætningerne for at gennemføre en undersøgelse af det omfang, som titlen for nærværende beretning afstikker, ikke har været videre gunstige. Og en oversigt over de øvrige nordiske landes bidrag til Bruckner-litteraturen kunne da også i alt væsentligt på forhånd bekræfte indtrykket af ét totalt uopdyrket felt.
Ophav: Marschner, Bo
Tidsskrift: Cæcilia
Årgang/Hæfte No.: 1993 – 1
Side: 33 – 58
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Danske doktordisputatser i musikvidenskab

- en fortegnelse og et tillæg i anledning af 100-året for Angul Hammerichs disputats
“Det er i de videnskabelige grader, universitetet røber sit oprindelige væsen og dettes udspring i fælleseuropæisk universitetstradition. … I dem udtrykte universiteterne deres fornemste og mest centrale opgave: at danne lærde mænd, der var værdige til at bære lærdommens insignier og at udøve de rettigheder, der var knyttet dertil”. Thomsen, s. 337
Ophav: Hansen, Thomas Holme
Tidsskrift: Cæcilia
Årgang/Hæfte No.: 1993 – 1
Side: 233 – 264
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Nodefundet på Aalholm Slot

En kort præsentation
I sensommeren 1991 tog jeg til Aalholm på Lolland efter et tip fra en bekendt, der havde bemærket en gammel nodebog i en montre på slottet. Nodebogen afslørede et indhold af et par hundrede adelige modedanse fra 1760′erne, udsat for solofløjte. En halv time senere befandt jeg mig øverst i det sydvestlige tårn i et rum, der var helt fuldt af bøger og arkivalier. Det viste sig at være grevskabet Christiansholms godsarkiv, stort set komplet tilbage til 1725. Blandt bunkerne på gulvet var også en stabel noder. Inden dagen var gået, var den stabel dobbelt så stor, idet jeg havde fundet adskillige musikalier, der tilfældigt var stillet ind på hylderne hist og her.
Ophav: Koudal, Jens Henrik
Tidsskrift: Cæcilia
Årgang/Hæfte No.: 1992 – 1
Side: 265 – 278
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Blichers lieder

Ophav: Kuhn, Hans
Tidsskrift: Cæcilia
Årgang/Hæfte No.: 1993 – 1
Side: 279 – 296
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.