Seks Studier i lyd, medier og stemmer

Onsdag 27. juni 2012 kl. 10:32

Særnummer af Danish Musicology Online er lige kommet på nettet. Gæsteredaktører har været Morten Michelsen og Charlotte Rørdam Larsen, og øvrige bidragsydere tæller Steen Kaargaard Nielsen, Nina Gram, Birgitte Stougaard Pedersen og Ansa Lønstrup.

Se nummeret

Register over svenske folkeviser online

Onsdag 20. juni 2012 kl. 18:02

Svenskt visarkiv har digitaliseret deres kortkatalog over folkeviser og lagt det online. Registret, der hedder Förstaradsregistret, indeholder knap 90.000 katalogkort og understøtter fritekstsøges i visernes første verselinje. Ligeledes har arkivet digitaliseret deres register over emner, Ämnesregistret, der indeholder 34.000 katalogkort.

Se mere her

The Perception of Sounds in Phonographic Space

Lørdag 16. juni 2012 kl. 09:24

PhD-forsvar af Mads Walther-Hansen, 25. juni 2012 kl. 13,
Afdeling for Musikvidenskab, Klerkegade 2, København K

Afhandlingen omhandler oplevelsen af rum på fonogramproduktioner med særligt fokus på populærmusikalske stereoproduktioner. Det diskuteres hvordan lydteknikere, i deres brug af optageteknologier og optagepraksisser, skaber et imaginært rum, hvori lyde manifesterer sig på forskellige måder for lytteren.

Læs mere

Per Nørgårds skrifter online

Onsdag 13. juni 2012 kl. 09:57

Per Nørgårds skrifter online er led i Det Kongelige Biblioteks formidling af komponisten Per Nørgårds noder og tekster, der indgår i biblioteket. Sitet består af godt 400 tekster, såvel publicerede som upublicerede, adskillige med komponistens egne illustrationer og nodeeksempler.
Redaktør: cand. phil., musiker Ivan Hansen (Dansk Center for Musikudgivelse), i samarbejde med komponisten.

Sitet bringer en komplet bibliografi over Nørgårds skrifter, samt teksterne online i digital afskrift, forsynet med kildeangivelser og noter. Der er fritekstsøgning og sortering af resultater alfabetisk, kronologisk og efter teksttype.

Sammen med arkivet offentliggøres for første gang en kronologisk Nørgård-værkfortegnelse 1949-2012, og i tilknytning til værklisten bringes en samlet opstilling af komponistens egne værknoter pr. 2012.

Læs mere og se sitet

Fremtidens musikformidling

Tirsdag 12. juni 2012 kl. 08:47

Ny blog om, hvordan bibliotekerne skal formidle musik i nutidens og fremtidens digitale landskab.

Læs mere

Musikundervisningen i folkeskolen

Søndag 10. juni 2012 kl. 09:10

Kulturministeriet afholder den 12. juni 2012 sammen med Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation, Videnskab og Uddannelse en konference om perspektiverne for en styrkelse af musikundervisningen i folkeskolen. På konferencen vil der blive præsenteret gode og visionære eksempler på nye og anderledes måder at tilrettelægge musikundervisningen på.

Læs mere

Personlige visebøger

Torsdag 17. maj 2012 kl. 12:14

Hans Smidth: 'Visen synges paa Skive Marked', tegning fra 1867
Dansk Folkemindesamling har åbnet en hjemmeside, der fremlægger tre unge mænds håndskrevne visebøger fra 1840’erne, henholdsvis en gårdmandssøn fra Vestjylland, en væver fra Sydfyn og en møllerdreng fra Vestsjælland. Gennem viserne kan vi få et kig ind i de tre unge mænds tanke- og forestillingsverden.

Samtlige tekster i de tre visebøger bliver fremlagt i original (faksimile) og i moderniseret afskrift, man kan søge i fritekst på indholdet og man kan læse om de tre personers liv, viserepertoiret og det sociale miljø.

Se præsentationen

CfP: Popular Music and The Nordic Region in Global Dynamics

Onsdag 9. maj 2012 kl. 08:30

IASPM-Norden holder konference i Roskilde 29.-30. november 2012 med ovenstående titel og indkalder nu papers. Eksempler på emner er populærmusik i konstruktionen af en national identitet i Norden, reception og konceptualisering af nordisk populærmusik uden for regionen etc.

Se mere eller kontakt iaspmnorden2012proposals@gmail.com

Enevældens kroninger

Mandag 7. maj 2012 kl. 16:10

Ny bog med undertitlen Syv salvinger – ceremoniellet, tekster og musikken.

Dr. phil Anders Monrad Møller skriver om musikken og teksterne – gejstlig såvel som verdslig, der blev brugt i forbindelse med kroningerne af de enevældige danske konger. Læs om musik af bl.a. Bernardi, Scheibe, Kunzen og Weyse.

Se mere

Musikteatret og det komiske

Fredag 4. maj 2012 kl. 16:21

Minikonfence om musikteatret og det komiske i det 21. århundrede med særligt henblik på Bent Lorentzens værker.

Arrangementet foregår den 6. juni 2012 på Det Kongelige Bibliotek, København, Den Sorte Diamant, kl. 10-12 (for inviterede deltagere) og kl. 13.30-16 med fri adgang for alle.

Dagen før, 5. juni, er der koncert i Vor Frelsers Kirke kl. 20 og efter konferencen, d. 6. juni kl. 18.30 er der en koncertant opførelse af Steppeulven på Borups Højskole og kl. 20.30 en semi-scenisk opførelse af Bill & Julia, begge operaer af Bent Lorentzen. Der er gratis adgang til disse arrangementer.

Læs mere